Resmi Belge Çevirisi

RESMİ BELGE ÇEVİRİSİ

Resmi Belge Çevirisi, gerek bireysel gerek kurumsal belgelerinizin uzman çevirmenler tarafından çevrilip ihtiyacınıza uygun kanalla tasdiki demektir. Bu anlamda farklı tasdik süreçleri ve kanalları devreye girmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Noter Tasdikli Yeminli Çeviri

Resmi makamlara sunulmak üzere belgelerinizin yeminli tercüman tarafından çevrildikten sonra noter onayından geçmesi işlemidir.

SO Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri’nde vize belgeleri, nüfus cüzdanı, diploma, evlat edinme, vs. resmi satatüsündeki her türlü belgeniz, noter yemin zaptına sahip çevirmenlerimiz tarafından hazırlanır ve noter tasdikli olarak istediğiniz yolla tarafınıza iletilir.

Apostil Tasdiği

Yurtdışı işlemlerinizde kullanılmak üzere hazırlanan belgelerin geçerli olabilmeleri için Apostil tasdiği işleminden geçmeleri ve kullanılacağı ülkenin Türkiye’deki Konsolosluklarında tasdik edilmesi gerekmektedir. Apostil tasdiği yalnızca 1961 yılında imzalanan Lahey Konvansiyonuna tabi olan ülkelerde geçerli bir tasdik prosedürüdür. Bu konvansiyona tabi olmayan ülkelerde kullanılacak belgeler için tasdik işlemi söz konusu ülkelerin Türkiye’deki Konsolosluklarından yapılmaktadır.

 

Yurtdışında kullanılacak tüm resmi belgelerinizin tasdiği  ve izlenecek prosedür için bizimle iletişime geçin.

 

Konsolosluk ve Resmi Makam Tasdiği

Yurtdışında kullanılmak üzere çeviri işleminden geçen belgenin tasdik işlemidir. Belgenizin Lahey Konvansiyonuna dahil olmayan bir ülkede kullanılacak olması durumunda, çeviri işlemi tamamlanan belgenin söz konusu ülkenin Türkiye Konsolosluğu tarafından ve özel durumlarda resmi makamlar tarafından tasdik edilmesi işlemidir.

 

SO Çeviri ve Danışmanlık Şirketi olarak, yurtdışında kullanılacak tüm resmi belgelerinizin ihtiyacınıza uygun tasdik işleminden geçerek, ilgili kuruma sunulmak üzere hazırlanmasını taahhüt ediyoruz.